logoTitel

Soortbespreking

Bespreking van heel wat algemene soorten voor Zuid-West-Vlaanderen

Literatuur

Een aantal boeken worden toegelicht.

Microscopie

Veelal komt er microscopie aan te pas om zekerheid te krijgen over een determinatie.

Foto's
Je krijgt een overzicht te zien van zwammen in 't Veld, maar ook hoe ze er onder de microscoop uitzien