logoTitel

Witte kluifzwam
Helvella crispa (Scop.):Fr.

Voorkomen : juli - oktober; in loofbossen, minder in naaldbossen
Verspreiding : Vrij algemeen
Verwisselbaar : Zwarte kluifzwam

Helvella crispa